Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu nói trên là áp dụng đối với những người làm việc trong điều kiện bình thường, sẽ được Bộ LĐ-TB-XH đưa vào nội dung của dự án sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 để Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2019.

Theo Gig.vn cập nhật thông tin từ Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết, đến năm 2035, số người bước vào tuổi lao động chỉ bằng 1,2 lần số ra khỏi tuổi lao động. Do đó, nếu không điều chỉnh tuổi nghỉ hưu thì Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động.

Phương án tăng độ tuổi nghỉ hưu
Phương án tăng độ tuổi nghỉ hưu

Mới đây Nghị quyết 28 của hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH cũng đã xác định, tiến hành điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021.

Căn cứ vào lộ trình, theo tin tức kinh doanh cho biết phương án tăng tuổi nghỉ hưu sẽ được Bộ LĐ-TB-XH đưa vào nội dung của dự án sửa đổi Bộ luật Lao động năm 2012 và được Chính phủ trình Quốc hội vào năm 2019.

Dự kiến có 2 phương án được đề xuất

Phương án 1: Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi 62, mỗi năm tăng 6 tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi 60. Như vậy, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ đạt tuổi 60 vào năm 2030.

Phương án 2: Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu, mỗi năm tăng 3 tháng đối với nam cho đến khi đạt tuổi 62, mỗi năm tăng 4 tháng đối với nữ cho đến khi đạt tuổi 60. Tuổi nghỉ hưu của nam sẽ đạt tuổi 62 vào năm 2028 và nữ đạt tuổi 60 vào năm 2035.

Tăng tuổi nghỉ hưu Việt Nam bị thiếu hụt nguồn lao động
Tăng tuổi nghỉ hưu Việt Nam bị thiếu hụt nguồn lao động

Theo thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH ông Doãn Mậu Diệp cho biết, việc điều chỉnh tăng tuổi nói trên là áp dụng đối với những người làm việc trong điều kiện bình thường.

Đối với những người đang làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, những người làm nghề và người bị suy giảm khả năng lao động …vẫn tiếp tục được thực hiện với chính sách nghỉ hưu sớm hơn, nghỉ hưu trước tuổi so với độ tuổi quy định nêu trên.

Việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu đối với những người đang trong độ tuổi lao động, đồng nghĩa với việc nguy cơ Việt Nam sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động.