Phòng Giáo dục TP Vinh ra đề toán quá dài và quá tải so với quy định kiến thức của Toán lớp 5. Xem xét kỹ lưỡng, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã thừa nhận điều này.

Ngày 24/5, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An có báo cáo gửi Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) về việc tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm 2016-2017 cho học sinh TP Vinh.

Theo kết luận của Sở, Phòng Giáo dục TP Vinh ra đề kiểm tra khối lớp 5 chưa đúng quy định của thông tư 22 về đánh giá học sinh tiểu học. Đề môn Toán quá dài, quá tải so với chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định của chương trình, đặc biệt là câu 9b và 10.

“Sự việc xảy ra ở Phòng Giáo dục thành phố là bài học cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tổ chức dạy học, kiểm tra định kỳ, đánh giá học sinh theo thông tư 22”, báo cáo của Sở nêu.

Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục TP Vinh qua sự việc này cần rà soát và quyết định phê duyệt kết quả chấm kiểm tra định kỳ lớp 5, đồng thời cần nghiêm túc kiểm điểm việc ra đề kiểm tra định kỳ cho học sinh tiểu học. Đề có 10 câu (6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận), làm bài trong 40 phút. Trong đó câu 9b và 10 “quá khó, khiến học sinh phải khóc”.

nghe-an-rut-kinh-nghiem-sau-sac-vi-de-toan-lop-5-kho
Câu 9 và 10 trong đề thi Toán lớp 5 do phòng Giáo dục thành phố Vinh ra. Ảnh: Hải Bình chụp lại.

Vài ngày trước, nhiều phụ huynh có con theo học khối lớp 5 ở TP Vinh phản ánh việc con tham dự kỳ thi kiểm tra định kỳ cuối năm 2016-2017, nhưng đề thi Toán “quá khó”.

Theo kết quả báo cáo của Phòng Giáo dục TP Vinh, trong hơn 4.400 học sinh tham gia kỳ thi kiểm tra định kỳ cuối năm, môn Toán có 240 em đạt điểm 9 trở lên (tỷ lệ 5,38%); 2000 đạt điểm 8 trở lên (44,9%)…

Chia sẻ với VnExpress, thầy Trần Phương, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng, đánh giá đề thi Toán của học sinh TP Vinh là “chuyên nghiệp, câu 10 hay và khó”. Nếu số đông làm được 8 điểm là rất bình thường. “Phụ huynh cần dạy trẻ ý thức trân trọng 8 là một điểm khá, đừng mặc định cho trẻ phải luôn đạt điểm 9-10 trong mọi bài kiểm tra”, thầy dạy Toán nói.